Twój ekspert w dziedzinie analiz i doradztwa inwestycyjnego

Inwentaryzacje Architektoniczno-Budowlane

Kosztorysowanie i wycena nieruchomości

Bieżąca obsługa nieruchomości

Fotografowanie nieruchomości

Analizy i doradztwo inwestycyjne

– Analizy opłacalności inwestycji
– Dobór optymalnych rozwiązań
   inwestycyjnych

Kosztorysowanie

– Sporządzanie kosztorysów inwestorskich
– Wycena nakładów na nieruchomość
– Szacowanie nakładów inwestycyjnych
   i remontowych.

Wycena nieruchomości

– Budynkowych i lokalowych:
   mieszkalnych i użytkowych
– Gruntowych: niezabudowanych
   i zabudowanych
– Rolnych i leśnych
– Części składowych nieruchomości
– Służebności przesyłu
– Ograniczonych praw rzeczowych
   oraz zobowiązaniowych.

Inwentaryzacje architektoniczno–budowlane

– Budynków i budowli do celów
   projektowych
– Obiektów zabytkowych
– Na potrzeby dokumentacji
   eksploatacyjnej obiektów
– Na potrzeby odtworzenia dokumentacji

Bieżąca obsługa nieruchomości

– Opinie techniczne stanu
   zachowania nieruchomości
– Prowadzenie dokumentacji
   eksploatacyjnej obiektów 
   budowlanych (książka obiektu)
– Przeglądy okresowe obiektów
   budowlanych

Fotografia nieruchomości

Dokumentacja fotograficzna do celów:
– archiwizacji i katalogowania
– dokumentacji projektowej
– inwentaryzacji architektoniczno-
   budowlanej
– wycen

Analizy i Doradztwo Inwestycyjne

Oferujemy klientom rzetelne doradztwo na wszystkich etapach inwestycji. Zarządzamy projektem od koncepcji, poprzez analizę kosztów projektowych, nakładów inwestycyjnych, po realizację i odbiory techniczne. Indywidualnie traktujemy każdą inwestycję, zwracając szczególną uwagę na zarządzanie kosztami oraz nadzór i kontrolę jakości prac budowlanych. Specjalistycznym dopełnieniem analiz inwestycyjnych są analizy środowiskowe, tj. opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, analizy oddziaływania inwestycji na środowisko, czy analizy stanu składowisk odpadów.

Bieżąca obsługa nieruchomości

Prowadzimy dokumentację budowlaną niezbędną w trakcie użytkowania obiektu, a wymaganą z punktu widzenia ustawy Prawo Budowlane – książki obiektów budowlanych, przeglądy okresowe roczne i pięcioletnie. Wykonujemy opracowania mające na celu określenie stanu zachowania nieruchomości, jakości wykonanych robót czy też trwałości elementów budynku. Oceny stanu technicznego dokonujemy pod kątem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym.

Wycena nieruchomości

Świadczymy usługi w zakresie wyceny:
– nieruchomości lokalowych: mieszkalnych i użytkowych
– nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych
– nieruchomości rolnych niezabudowanych i zabudowanych
– nieruchomości leśnych
– nieruchomości budynkowych
– części składowych nieruchomościsłużebności przesyłu
– ograniczonych praw rzeczowych oraz zobowiązaniowych:
– spółdzielczych własnościowych praw
– służebności
– użytkowania
– dożywocia

Określamy wartość nieruchomości dla celów:
– kupna-sprzedaży
– zabezpieczenia kredytów
– ubezpieczeniowych
– postępowań spadkowych, podziałów majątkowych, itp.
– aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
– przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
– ustalenia wysokości odszkodowań
– rozliczenia nakładów dokonanych na nieruchomości
– innych określonych przez zleceniodawcę

Kosztorysowanie

Oferujemy kosztorysowanie nakładów na nieruchomości, wyceny robót budowlanych i remontowych dla obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej
i produkcyjnych. Korzystamy z licencjonowanego oprogramowania Norma Standard 2 z uaktualnianymi na bieżąco bazami nakładów kosztorysowych
dla zachowania wiarygodności opracowywanych kosztory-sów.

Fotografia nieruchomości

Fotografia nieruchomości może być użytecznym dopełnieniem dokumentacji budowlanej. Może służyć zarówno do prac projektowych, jak i dokumentacyjnych, do celów odtworzenia detali architektonicznych a także do kontroli stanu zachowania substancji budowlanej w czasie. Nieoceniona przy inwentaryzacji architektoniczno budowlanej.

Inwentaryzacje Architektoniczo-Budowlane

Proponujemy Państwu pomiary wszelkiego rodzaju obiektów, wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej. Swoją ofertę kierujemy do zarządców nieruchomości, administratorów, przedsiębiorców oraz klientów indywidualnych, którzy są zobligowani bądź zainteresowani dokumentacją swojej nieruchomości.

Oferujemy wykonywanie:
– inwentaryzacji budowlanych
– dokumentacji odtworzeniowych
– dokumentacji powykonawczych
– dokumentacji określających przedmiot odrębnej własności
– aktualizacji dokumentacji technicznych
– przerysowanie dokumentacji do wersji elektronicznej
– analiz architektonicznych i budowlanych na podstawie dokumentacji

Ponadto prowadzimy również doradztwo z wyżej wymienionych zagadnień.

Inwentaryzacja budowlana to wykonanie rysunków technicznych danego obiektu na podstawie własnych pomiarów. Dzięki zastosowaniu odpowiednich przyrządów oraz technik mamy możliwość zmierzenia najbardziej niedostępnych miejsc oraz odzwierciedlenia z dużą dokładnością rzeczywistych kształtów danego obiektu.

Przedsiębiorstwo EVICON powstało w 2017 roku z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą Doradztwo i Nadzór Budowlany Ewa Łączyńska, która funkcjonowała od 2008 roku. Praca przy bezpośrednim nadzorze w inwestycjach budowlanych zaowocowała doświadczeniem i współpracą ze specjalistami w branży budowlanej, konstrukcyjnej i insta-lacyjnej. Dzięki temu, jako EVICON  możemy zaoferować  Państwu szeroką  ofertę prac  związanych z bieżącą obsługą i utrzymaniem obiektów budowlanych. W szczególności pragniemy zwrócić naszą uwagę w stronę obiektów zabytkowych, wiążących się nierozerwalnie z przestrzenią publiczną, w której żyjemy na co dzień. Należy je objąć szczególną uwagą i troską, począwszy od oceny stanu technicznego, przez udokumentowanie na potrzeby prac projektowych, po zabiegi remontowe i prawidłową gospodarkę w trakcie użytkowania.

Nasze wykształcenie zawodowe oraz doświadczenie pozwala na podejmowanie dużych wyzwań, a mając możliwość współpracy z branżystami EVICON stawia na kompleksowe usługi z punktu widzenia technicznego utrzymania obiektów na każdym etapie ich funkcjonowania.

Skutecznym dopełnieniem oferty EVICON jest współpraca z rzeczoznawcami ds. szacowania nieruchomości, co czyni ją bardzo interesującą szczególnie dla podmiotów zajmujących się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami.

Aktualności

Po czerwcowym pożarze dachu, budynek E Sądu Okręgowego,  zyskał nową konstrukcję oraz pokrycie dachu. 

Firma Evicon prowadziła nadzór w zakresie kierowania pracami budowlanymi w obiekcie zabytkowym, zgodnie z decyzją o powoleniu na budowę oraz decyzją WUOZ w Toruniu.

Prace remontowe związane z likwidacją szkód po pożarze i akcji gaśniczej na nieużytkowym poddaszu budynku przy ul. Wojska Polskiego 22 prowadziła firma Delmar Marzena Starzyńska. 

 

 

 

 

 

 


Tak było… tak jest…


Roboty rozbiórkowe budynku biurowego Urzędu Wojewódzkiego zakończone sukcesem. Bez strat w ludziach i sprzęcie 🙂
 
Przygotowany spory plac w centrum Włocławka na nową fajną inwestycję.

 

We współpracy z firmą DELMAR Marzena Starzyńska z Włocławka zakończyliśmy inwestycję polegającą na termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy w ramach projektu finansowanego z funduszy europejskich.

W zakres prac wchodziła:

– termomodernizacja i remont ścian zewnętrznych

– remont dachu

– montaż nowoczesnej kotłowi opartej o dolne źródło ciepła wraz z panelami
   solarnymi na dachu

– wymianę instalacji oświetleniowej

– termomodernizację sali gimnastycznej

Na kompleks składają się trzy budynki – budynek główny – obiekt zabytkowy z początku XX wieku, budynek nowy wzniesiony w latach 60-tych XX wieku, oraz nowa sala gimnastyczna. W kompleksie tym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących.

Od października 2018 roku można podziwiać elewację budynku Sądu Okręgowego przy ul. Długiej 65 w nowej odsłonie i w odświeżonej szacie. Dzięki współpracy z firmą Delmar oraz inwestorem – Sądem Okręgowym we Włocławku zakończyliśmy prace związane z remontem elewacji tegoż budynku.

Wykonaliśmy również bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowania prace remontowe budynku Sądu Okręgowego przy ul. Wojska Polskiego 22, wyposażając go w kompletną i spójną instalację oddymiania i ewakuacji w przypadku pożaru. Prace te wynikały
z konieczności dostosowania budynku do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej.

Nowy, odświeżony wygląd zyskało również zabytkowe ogrodzenie kompleksu Sądów Powszechnych przy ul. Kilińskiego/Wojska Polskiego.

Kierownictwo Budowy

Budowa budynku gospodarczego z zapleczem, bez poddasza mieszkalnego z infrastrukturą techniczną w Kłotnie
gm. Baruchowo; inwestor prywatny (2010).

Prace remontowo budowlane w budynku handlowo-usługowym przy ul. Kościuszki 20 we Włocławku;
inwestor prywatny (2011).

Opinie Techniczne

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie szeregowej przy ul. Marii Dąbrowskiej 12 we Włocławku,
 inwestor prywatny (2010).

Opinia stanu technicznego budynku we Włocławku ul. Chłodna 48; Naczelna Organizacja Techniczna
we Włocławku (2012).

Opinia stanu technicznego budynku i oficyny we Włocławku ul. Stodólna 6; Naczelna Organizacja Techniczna
we Włocławku (2012).

Opinia stanu technicznego budynku i oficyny we Włocławku ul. Mazowiecka 4; inwestor prywatny (2012).

Nadzory Inwestorskie

Nadzór inwestorski nad budową hal magazynowych – PPHU Pro-Lab sp. z o.o. – (2009-2010).

Nadzór inwestorski na remontem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki 58 – Starostwo Powiatowe w Radziejowie (2010).

Nadzór inwestorski nad termomodernizacją budynku starostwa przy ul. Kościuszki 17 – Starostwo Powiatowe w Radziejowie (2010).

Nadzór inwestorski nad budową Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Osięcinach; Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych Osięciny (2011).

Projekty

Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Papieżka 105A we Włocławku;
inwestor prywatny; (2007).

Projekt sieci zewnętrznej energetycznej; Apex-Elzar; (2009).

Koncepcja zabudowy działki gruntu przy ul. Brzeskiej 15a; Naczelna Organizacja Techniczna; (2009).

Projekt budowy hal magazynowych – PPHU Pro-Lab sp. z o.o. (2009).

Opracowanie wstępnej koncepcji architektonicznej dla zadania: „Rozbudowa dawnego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na niepubliczny ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w Narutowie Gm. Lipno; inwestor prywatny; (2009).

Modernizacja elewacji oraz docieplenie stropu budynku magazynu części zamiennych na terenie Anwil SA przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku; Anwil SA; (2009).

Projekt rozbiórki trafostacji; MPWiK we Włocławku; (2010).

Projekt zabudowy działki gruntu przy ul. Brzeskiej 15a; Naczelna Organizacja Techniczna; (2010).

Projekt rozbiórki budynku gospodarczego w Podolu gm. Raciążek; inwestor prywatny; (2013).

Projekt budowy ogrodzenia kompleksu sportowego w Kowalu przy ul. Dobiegniewskiej; Gmina Miasto Kowal; (2010).

Projekt rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ulicy Szczyglej 13 we Włocławku; inwestor prywatny; (2010).

Projekt wielobranżowy nadbudowy piętra na istniejącym budynku usługowym – aptece na cele gospodarczo-usługowe ze zmianą dachu ze stropodachu na dach o konstrukcji drewnianej jednospadowej; pl. Bohaterów Powstania Warszawy 6/3 w Osięcinach; inwestor prywatny; (2011).

Projekt budowy budynku gospodarczego z zapleczem, bez poddasza mieszkalnego z infrastrukturą techniczną w Kłotnie gm. Baruchowo; inwestor prywatny; (2010).

Projekt konstrukcji dla rozbudowy domu mieszkalnego w Mikanowie, działka nr 41/15 obręb Mikanowo, gm. Lubanie; inwestor prywatny; (2010).

Projekt rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny; Tulibowo gm. Dobrzyń nad Wisłą; inwestor prywatny; (2010).

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa termomodernizacji dachu Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żytniej 47 oraz budynku Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Kraszewskiego 34 we Włocławku; Urząd Miasta Włocławek; (2011).

Przeglądy Obiektów Budowlanych

Budynki produkcyjno magazynowe i biurowe „Pro-Lab” sp. z o.o. ul. Toruńska 222 we Włocławku (2007-2014).

Budynek przychodni Prof-Med przy ul. Toruńskiej 222 we Włocławku (2008).

Budynki Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i bazy sprzętowej; Eurotranschem sp.z .o.o. (2010-2012).

Budynek usługowy Biuro Podatkowe Maxim; ul. Kaliska 83 B we Włocławku (2012).

Budynek garażowy przy ul. Słonecznej 32a; inwestor prywatny (2013).

Budynki produkcyjne Powiat Miasto Włocławek; DaarTech Dariusz Szanowski (2015).

Kosztorysowanie inwestycji

Kosztorys inwestorski rozbudowy budynku mieszkalnego przy ul. Grodzkiej 163a we Włocławku; inwestor prywatny (2009).

Kosztorys ofertowy dla inwestycji Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie; DelMar Hilary Starzyński (2011).

Kosztorys ofertowy prac inwestycyjnych dla projektu pn.: Edukacja ekologiczna poprzez budowę parku edukacyjnego na działce ew. 412/2 ob. ewidencyjny KM1 Michelin, Gmina Miasto Włocławek; DelMar Hilary Starzyński; (2011).

Wycena majątku trwałego budynków i budowli, które uległy spaleniu w czasie pożaru na terenie zakładu w Pocierzynie; Hamar sp. z o.o.; (2011).

Kosztorys ofertowy dla inwestycji Przebudowa budynków hali filtrów, pompowni i agregatu prądotwórczego na terenie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Przy ul. Krzywe Błota; DelMar Hilary Starzyński; (2012).

Kosztorys inwestorski rozbudowy budynku administracyjno biurowego z infrastrukturą techniczną przy ul. Okrężnej 2d-2e we Włocławku; FMP Radpak sp. z.o.o.; (2016). 

Świadectwa Energetyczne

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Reja 16/18; przedsiębiorstwo BUDOMEX sp. z.o.o. (2009).

Budynek handlowo-usługowy przy ul. Kaliskiej 7 we Włocławku; PUPH Jurex sp. z o.o.; (2009).

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki 58 – Starostwo Powiatowe
w Radziejowie; (2010).

Budynek Starostwa Powiatowego w Radziejowie po wykonanej termomodernizacji ; Starostwo Powiatowe
w Radziejowie; (2010).

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościuszki 58 – Starostwo Powiatowe
w Radziejowie; (2010).

Budynek usługowy przy ul. Grodzkiej 32; Naczelna Organizacja Techniczna; (2011).

Budynek Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów w Osięcinach; Spółdzielcze Zakłady Usługowo-Wytwórcze Kółek Rolniczych Osięciny; (2011).

Budynek izolatki dla zwierząt przy ul. Oczapowskiego 13 w Olsztynie; (2012).

Budynek mieszkalny Brześć Kujawski; inwestor prywatny.

Budynek mieszkalny Wieniec; inwestor prywatny.

Budynek mieszkalny Kowal; inwestor prywatny.

Budynek mieszkalny Lubanie; inwestor prywatny.

Budynek mieszkalny Łagiewniki; inwestor prywatny.

Budynek mieszkalny Łochocin; inwestor prywatny.

Budynek mieszkalny Włocławek- Michelin; inwestor prywatny.

Budynek mieszkalny Włocławek; inwestor prywatny.

Inwentaryzacje Architektoniczno-Budowlane

Inwentaryzacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 3 oraz budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicz 2 we Włocławku; Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami Zarządca; (2010).

Inwentaryzacja budynku Przedszkola Publicznego nr 4 przy ul. Kraszewskiego 34 we Włocławku; Naczelna Organizacja Techniczna we Włocławku; (2010).

Inwentaryzacja lokalu przy ul. Targowej 5 we Włocławku – Naczelna Organizacja Techniczna we Włocławku; (2011).

Inwentaryzacja budowlana budynku handlowo-usługowo-produkcyjnego z przechowywaniem odpadów w Czerniewicach; inwestor prywatny; (2011).

Inwentaryzacja budowlana budynku mieszkalnego przy ul. Wiejskiej 70a we Włocławku; inwestor prywatny; (2011).

Inwentaryzacja zakresu przeprowadzonych prac budowlanych w budynku handlowo – usługowym przy ul. Kościuszki 20 we Włocławku; inwestor prywatny; (2011).

Ewa Łączyńska – właściciel.
Jestem magistrem inżynierem geodezji i kartografii oraz inżynierem budownictwa z dyplomami ukończenia studiów wyższych, które zdobyła na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. 
W 2007 roku zdobyłam uprawnienia zawodowe do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w bu-downictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nadane mi przez Kujawsko–Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 
W 2010 roku otrzymałam świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Do chwili obecnej pracuję nieprzerwanie 10 lat w zawo-dzie inżyniera budownictwa. Od 2008 roku prowadzę własną działalność gospodarczą; a równolegle byłam zatrudniona zarówno w charakterze bezpośredniego nadzoru jak i w zakresie przygotowania inwestycji. Obecnie prowadzę jednoosobową działalność gospo-darczą, co pozwala mi na elastyczne wykorzystanie czasu pracy, oraz zwrócenie większej uwagi na potrzeby klientów. Mam nadzieję, że moje przygotowanie zawodowe pozwoli mi  w pełni sprostać wymaganiom inwestorów, którzy zdecydują się na współpracę ze mną

Zapraszam do współpracy

Ewa Łączyńska / CEO


EVICON – Ewa Łączyńska
Plac Wolności 1, lok 116 (Budynek NOT), 87-800 Włocławek
Tel. +48 791 984 345, E-mail: e.laczynska@evicon.pl
NIP 8882652860 / REGON 340432147